ΕΛΜΑ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ & ΖΑΝΤΩΝ | ΕΛΜΑ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ & ΖΑΝΤΩΝ

Οικονομικά Στοιχεία

  • Ο τζίρος της εταιρίας ΕΛΜΑ Α.Ε. (5.314.762το 2012) εμφανίζει αύξηση 33,4% την τελευταία 5ετια, παράλληλα με την ιδιαίτερα αυστηρή ποιοτική αναβάθμιση του πελατολογίου, που εξασφαλίζει την αισιοδοξία και σιγουριά για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

  • Η κερδοφορία της εταιρίας παραμένει σταθερή παρόλη την αρνητική οικονομική συγκυρία, ενώ η διαρκής διάθεση της εταιρίας ΕΛΜΑ Α.Ε. για επανεπένδυση των κερδών με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών δείχνει το ύψος των προσδοκιών και των στόχων της.

  • Η προσήλωση μας στη συνεχή βελτίωση και εκπαίδευση, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς και η πελατοκεντρική μας αντίληψη και φιλοσοφία, μας καθιστά ιδανική επιλογή συνεργασίας για οποιαδήποτε ανάγκη στον χώρο δραστηριότητας της εταιρίας.

 

Πρόσκληση ΔΣ για τις 19/08/2016

 

Ισολογισμός 2016

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2016

 

Ισολογισμός 2015

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2015

 

Ισολογισμός 2014

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2014

 

Ισολογισμός 2013

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2013