Διάμετρος 22,5" | ΕΛΜΑ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ & ΖΑΝΤΩΝ