Η αλλαγή λαδιών και αντικατάσταση φίλτρου, μειώνουν τη φθορά του κινητήρα.

Συνεπώς, καλό θα ήταν να ελέγχετε την στάθμη των λαδιών σε τακτά διαστήματα.

Επίσης, μπορείτε να βλέπετε με μια ματιά ποτέ πρέπει να γίνει η επόμενη αλλαγή λαδιών, μέσα από το βιβλίο service ΕΛΜΑ.

[image][image]