Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης και των στελεχών της ΕΛΜΑ Α.Ε. είναι η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις προσδοκίες τους.

 

Αυτό το επιτυγχάνουμε:

Παρέχοντας όλους τους αναγκαίους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας

Διατηρώντας υψηλή και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού

Εφαρμόζοντας προδιαγραφές εργασιών για τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού

Καθορίζοντας στόχους ποιότητας με συνεχές κριτήριο τη διαρκή βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη

Αναπτύσσοντας, εφαρμόζοντας πιστά και βελτιώνοντας συνεχώς εσωτερικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας

Εφαρμόζοντας τεχνικές και λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

 

Αξίες μας:

  • Υψηλότατη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.

  • Σεβασμός στον άνθρωπο- σεβασμός στον πελάτη.

  • Αναγνώριση των αναγκών του πελάτη και κάλυψη των προσδοκιών του με την καλύτερη και συνάμα την πιο συμφέρουσα δυνατή λύση.

 

Οι συγκριτικά χαμηλότερες τιμές, η άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις σας, οι ολοκληρωμένες λύσεις, η πληρότητα και η πολυμορφία των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αποτελούν εχέγγυα για το άριστο τελικό αποτέλεσμα και προσδίδουν σιγουριά στην επιλογή συνεργασίας με την ΕΛΜΑ Α.Ε..