Το οργανόγραμμα της εταιρείας ΕΛΜΑ Α.Ε., αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οργάνωσης. Επιπροσθέτως, επιτυγχάνει την αρίστη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης. Καθώς, επιφέρει δυο βασικά πλεονεκτήματα τον συντονισμό και την ευελιξία της. Συνάμα, ωφελεί την υλοποίηση ορθών αποφάσεων και φέρει ως απότοκο την επίπεδη λειτουργία και έλεγχο για όλη την επιχείρηση.

Δείτε το οργανόγραμμα