• Ο τζίρος της εταιρίας ΕΛΜΑ Α.Ε. (5.821.394το 2018) εμφανίζει αυξητική τάση την τελευταία 5ετια, παράλληλα με την ιδιαίτερα αυστηρή ποιοτική αναβάθμιση του πελατολογίου, που εξασφαλίζει την αισιοδοξία και σιγουριά για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

  • Η κερδοφορία της εταιρίας παραμένει σταθερή παρόλη την αρνητική οικονομική συγκυρία, ενώ η διαρκής διάθεση της εταιρίας ΕΛΜΑ Α.Ε. για επανεπένδυση των κερδών με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών δείχνει το ύψος των προσδοκιών και των στόχων της.

  • Η προσήλωση μας στη συνεχή βελτίωση και εκπαίδευση, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς και η πελατοκεντρική μας αντίληψη και φιλοσοφία, μας καθιστά ιδανική επιλογή συνεργασίας για οποιαδήποτε ανάγκη στον χώρο δραστηριότητας της εταιρίας.

 

Πρόσκληση ΔΣ για τις 19/08/2016

 

Ισολογισμός 2017

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2017

 

Ισολογισμός 2016

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2016

 

Ισολογισμός 2015

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2015

 

Ισολογισμός 2014

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2014

 

Ισολογισμός 2013

Κατεβάστε τον ισολογισμό του 2013