• Ο τζίρος της εταιρίας ΕΛΜΑ Α.Ε. (6.667.365το 2021) εμφανίζει αυξητική τάση την τελευταία 5ετια, παράλληλα με την ιδιαίτερα αυστηρή ποιοτική αναβάθμιση του πελατολογίου, που εξασφαλίζει την αισιοδοξία και σιγουριά για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

  • Η κερδοφορία της εταιρίας παραμένει σταθερή παρόλη την αρνητική οικονομική συγκυρία, ενώ η διαρκής διάθεση της εταιρίας ΕΛΜΑ Α.Ε. για επανεπένδυση των κερδών με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών δείχνει το ύψος των προσδοκιών και των στόχων της.

  • Η προσήλωση μας στη συνεχή βελτίωση και εκπαίδευση, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς και η πελατοκεντρική μας αντίληψη και φιλοσοφία, μας καθιστά ιδανική επιλογή συνεργασίας για οποιαδήποτε ανάγκη στον χώρο δραστηριότητας της εταιρίας.