Οδηγός για τη σωστή συντήρηση του οχήματός σας

Χρήση Αζώτου

Τα ελαστικά σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και ασφάλεια κατά την χρήση τους αλλά πρέπει να συντηρούνται και σωστά. Βασικό στοιχείο της σωστής συντήρησης είναι η διατήρηση της συνιστώμενης πίεσης κατά τον κατασκευαστή. Το άζωτο αποτελεί εναλλακτική λύση για την πλήρωση των ελαστικών με σημαντικά πλεονεκτήματα: Είναι ένα αδρανές αέριο και το μέγεθος των μορίων του είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτών του ατμοσφαιρικού αέρα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην υπάρχουν απώλειες από τα τοιχώματα των ελαστικών-βαλβίδα με αποτέλεσμα την διακύμανση της πίεσης του ελαστικού. Σαν αδρανές αέριο έχει αμετάβλητο όγκο ανεξάρτητα από θερμοκρασίες-πιέσεις του περιβάλλοντος ιδιότητα πολύ σημαντική για την φθορά-διάρκεια ζωής του ελαστικού. Σε σχέση με τον ατμοσφαιρικό αέρα είναι πιο ξηρό με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει την δημιουργία οξειδίων που οδηγούν σε μακρόχρονη γήρανση των ελαστικών και οξείδωση των ζαντών στα σημεία επαφής με τα ελαστικά. Για να διατηρήσουμε όμως όλες αυτές τις ευεργετικές ιδιότητες του αζώτου θα πρέπει εάν είναι αναγκαίο να γίνει πλήρωση μόνο με άζωτο .

Εναλλαγή Ελαστικών

Για την επίτευξη ομοιόμορφης φθοράς-διάρκειας ζωής του πέλματος θα πρέπει τα ελαστικά να εναλλάσσονται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή . Εναλλαγή κάθε 15.000-20.000 χιλιόμετρα η νωρίτερα όταν διαπιστωθεί ανομοιόμορφη φθορά στο πέλμα μεταξύ των δυο αξόνων.

Έλεγχος Πέλματος Ελαστικού

Ο έλεγχος του πέλματος του ελαστικού σε τακτά χρονικά διαστήματα μας βοηθάει να εντοπίσουμε εάν αυτό χρειάζεται αντικατάσταση. Οι δείκτες φθοράς πέλματος είναι ανυψωμένα σημεία στα 1,6mm στις κύριες διαμήκεις αυλακώσεις πάνω στην επιφάνεια του, που δείχνουν το ελάχιστο βάθος που επιτρέπει η νομοθεσία. Στα χειμερινά ελαστικά οι δείκτες υποδεικνύουν το νόμιμο βάθος πέλματος στα 4mm. Παρακάτω αναφέρουμε τις πιο συνήθεις μορφές φθοράς πέλματος: Κοιλότητες η βυθίσεις πέλματος συνήθως στα εμπρόσθια ελαστικά αποτελεί ένδειξη ότι οι τροχοί δεν είναι ζυγοσταθμισμένοι σωστά η ότι μέρη του συστήματος ανάρτησης είναι φθαρμένα. Πριονωτά άκρα στο πέλμα του ελαστικού αποτελεί ένδειξη ότι είναι λανθασμένη η ευθυγράμμιση των τροχών. Φθορά στο κέντρο του πέλματος αποτελεί ένδειξη συνήθως ότι το ελαστικό είναι υπέρ-πιεσμένο. Έλεγχος της πίεσης του ελαστικού καθώς και της ευθυγράμμισης. Φθορές και στα δυο άκρα αποτελεί ένδειξη ότι το ελαστικό είναι υπό-πιεσμένο. Έλεγχος της πίεσης του ελαστικού .

Πίεση Αέρα Ελαστικών

Η πίεση των ελαστικών παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια ζωής και την ασφαλή απόδοση των ελαστικών σας. Οι πιέσεις των ελαστικών ορίζονται ξεχωριστά για κάθε μοντέλο οχήματος από τους κατασκευαστές ελαστικών και αυτοκινήτων. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης ή το ταμπελάκι στο πώμα του ρεζερβουάρ ή αυτό στις πόρτες του οχήματος για να βρείτε τη σωστή πίεση των ελαστικών σας. Η υποπίεση ή υπερπίεση εκτός από μείωση της ικανότητας για σωστή πρόσφυση στο δρόμο μπορεί να προκαλέσει ακανόνιστη-υπερβολική φθορά με συνέπεια ίσως την υπερθέρμανση του ελαστικού, υπερκατανάλωση καυσίμων ακόμη και τον κίνδυνο σκασίματος του ελαστικού. Ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών πραγματοποιείται όταν αυτά είναι κρύα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή.

Ευθυγράμμιση Τροχών

Είναι σημαντικό κάθε όχημα να έχει και τους τέσσερις τροχούς ευθυγραμμισμένους. Σε αντίθετη περίπτωση προκαλούνται προβλήματα στην κίνηση του αυτοκινήτου αλλά και ανομοιόμορφη φθορά του πέλματός του. Η ευθυγράμμιση των ελαστικών αφορά την ρύθμιση γωνιών των τροχών του οχήματος ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι τροχοί κινούνται σε σχέση με την γεωμετρική γραμμή του αυτοκινήτου. Κάθε τροχός έχει το δικό του σύνολο στοιχείων δυναμικής (κάμπερ,κάστερ κ.α) που προσδιορίζονται από τον κάθε κατασκευαστή.

Ζυγοστάθμιση Τροχών

Όταν τα ελαστικά δεν είναι ζυγοσταθμισμένα προκαλούν κραδασμούς όταν το αυτοκίνητο κινείται σε ορισμένες ταχύτητες . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόωρη-ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών καθώς και την καταπόνηση του εμπρόσθιου συστήματος-ανάρτησης του αυτοκίνητου . Η ζυγοστάθμιση πραγματοποιείται πριν από την τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών ή όταν επανατοποθετούνται μετά από επισκευή. Όταν ένα ελαστικό τοποθετείται σε ένα τροχό , δύο περίπου τέλειες μονάδες ενώνονται για να αποτελέσουν μια διάταξη. Οι πιθανότητες να χέει αυτά η διάταξη την απολύτως ακριβή κατανομή βάρους γύρω από τα πλευρικά και κυκλικά κέντρα είναι σχεδόν αδύνατο . Οι τροχοί συνήθως παρουσιάζουν δυο τύπους ανισορροπίας : στατική & δυναμική. Στατική ανισορροπία προκαλείται όταν υπάρχει ένα βαρύ η ελαφρύ σημείο στο ελαστικό. Έτσι η κύλιση του ελαστικού δεν είναι ομαλή και μαζί με τον τροχό μπορεί να κινούνται πάνω-κάτω. Δυναμική ανισορροπία προκαλείται όταν υπάρχει άνισο βάρος σε μια ή σε περισσότερες πλευρές της κατά πλάτους κεντρικής γραμμής της διάταξης ελαστικού-τροχού. Οι περισσότερες διατάξεις παρουσιάζουν και τους δυο τύπους ανισορροπίας .

Δείκτης Ταχύτητας

Ο δείκτης αυτός συμβολίζεται με κάποιο λατινικό γράμμα και υποδεικνύει την μέγιστη ταχύτητα σε χιλιόμετρα/ώρα για το συγκεκριμένο ελαστικό όταν φέρει μέγιστο φορτίο.

Σήμανση Ελαστικού

Στην πλευρική επιφάνεια των ελαστικών αναγράφονται όλες οι βασικές πληροφορίες που το χαρακτηρίζουν τεχνικά: Φάρδος ελαστικού σε χιλιοστά (mm) Σειρά ελαστικού : σχέση ύψους πλαϊνού / φάρδος ελαστικού σε χιλιοστά (mm) Τύπος σκελετού (RADIAL) Διάμετρος ζάντας σε ίντσες Δείκτης φορτίου Δείκτης ταχύτητας Έγκριση ΕΕ : αριθμός σε κύκλο που δηλώνει την χώρα που πήρε έγκριση τύπου το ελαστικό Ένδειξη έγκρισης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η.Π.Α (DOT) Αριθμός έγκρισης που δηλώνει συμμόρφωση με τον κανονισμό ΕΕ (R30) Ημερομηνία παραγωγής (τετραψήφιος κωδικός όπου τα δύο πρώτα ψηφία δηλώνουν την εβδομάδα και τα δύο επόμενα το έτος παραγωγής του ελαστικού Ένδειξη τοποθέτησης ελαστικού χωρίς αεροθάλαμο (TUBELLES) Χώρα κατασκευής ελαστικού Αλφαριθμητικά σύμβολα (N0,N1,N3,N3,K1,AO,*,MO,A,VO,S1,DT1 κ.α.) που υποδηλώνουν πρώτη τοποθέτηση από συγκεκριμένο κατασκευαστή Δείκτης φθοράς Δείκτης πρόσφυσης Δείκτης αποβολής θερμοκρασίας Δείκτης αντίστασης κύλισης

Δείκτης Φορτίου

Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια αριθμητική μονάδα (σε κιλά), που υποδεικνύει το μέγιστο φορτίο που ένα ελαστικό μπορεί να φέρει στην ανάλογη ταχύτητα και σε συγκεκριμένη πίεση αέρα . Τα ελαστικά που προορίζονται για επαγγελματικά οχήματα πρέπει να φέρουν τα λειτουργικά όρια φορτίου (διπλό δείκτη φορτίου) . Ο πρώτος αριθμός δηλώνει την ικανότητα φόρτωσης του ελαστικού σε μονή διάταξη ενώ ο δεύτερος αριθμός αφορά την διπλή διάταξη.