• Η εταιρία ΕΛΜΑ Α.Ε ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2000. Η απόλυτη συνέπεια, η προσήλωση στην άψογη παροχή υπηρεσιών, καθώς και η πελατοκεντρική αντίληψη, οδήγησαν στην υλοποίηση αυτού του οράματος, που πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για την Βόρεια Ελλάδα.

  • Η συνεχώς αυξανόμενη δραστηριότητα και ανάπτυξη της ΕΛΜΑ Α.Ε. υποδηλώνει την ανάγκη για επέκταση των εγκαταστάσεων και έτσι τον Μάρτιο του 2003 εγκαινιάζονται οι νέες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 600 τ.μ. (ξεχωριστό τμήμα Χονδρικής, αίθουσα σεμιναρίων/ εκπαίδευσης προσωπικού, νέο άνετο parking).

  • Τον Απρίλιο του 2010 δημιουργείται αυτοματοποιημένο σύστημα παραλαβής και αποθήκευσης εμπορευμάτων σε 1300 τ.μ., καθώς επίσης εμπλουτίζεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός για σέρβις με τεχνολογία αιχμής και όλα όσα απαιτούνται από μια σύγχρονη εταιρεία ελαστικών όπως είναι η ΕΛΜΑ Α.Ε.

  • Από το 2009 έως και σήμερα η εταιρεία συνεχίζει και παραμένει επίσημο κατάστημα label MICHELIN, πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA HELLAS.

  • Την τελευταία τριετία η ΕΛΜΑ Α.Ε. παρουσίασε, κατά μέσο όρο, ανάπτυξη περίπου 20% του κύκλου εργασιών της και 30% του ανθρώπινου δυναμικού της.

  • Αισίως η ΕΛΜΑ Α.Ε. διανύει το εικοστό τρίτο (23) συναπτό έτος προσφοράς τόσο προς τον επαγγελματία όσο και προς τον ιδιώτη ατενίζοντας το μέλλον με ακόμα μεγαλύτερη όρεξη για προσφορά και εργασία.