Τα προϊόντα που χρησιμοποιεί, εμπορεύεται και προτείνει η ΕΛΜΑ Α.Ε., προέρχονται μέσα από μια ευρεία γκάμα ειδών (επώνυμων και ειδικευμένων εταιρειών), καλύπτοντας όλη την κλίμακα της συνάρτησης ποιότητας/κόστους.

 

Μέσο για τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μιας εταιρείας αποτελεί το άριστο ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει. Η πολυετής εμπειρία μας στη διαχείριση προσωπικού έχει θέσει ψηλά τον πήχη όσον αφορά στα κριτήρια αξιολόγησης, τις απαιτήσεις μας αλλά και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛΜΑ Α.Ε.. Έχοντας τη γνώση λοιπόν, είμαστε σε θέση να μπορούμε να εκτιμήσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει στον εργασιακό μας χώρο. Με αυτόν τον γνώμονα, η Διοίκηση, θέλοντας να συνδράμει ενεργά στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, καλύπτοντας έτσι μια ευρεία κλίμακα αντικειμένων ενασχόλησης. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνουμε την άμεση και σταθερή υπηρεσία με προκαθορισμένο κόστος, γεγονός για το οποίο οι πελάτες μας, μας τιμούν με τη συνεχόμενη προτίμησή τους ακόμη και για τις μη προβλέψιμες ανάγκες τους. Με την άριστη τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία που κατέχουμε, παρέχουμε υψηλότατο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών και after sales, επενδύοντας συνεχώς στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και στην συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που τον χειρίζεται.

 

Η ΕΛΜΑ Α.Ε. είναι ο επίσημος διανομέας Ελλάδος των ελαστικών KLEBER της Michelin.