Η ΕΛΜΑ Α.Ε., μία εταιρεία που δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο του αυτοκινήτου με εξειδίκευση στον τομέα της εμπορίας ελαστικών και αναζητά πωλητή ελαστικών χονδρικής.

 

Πρωταρχικός σκοπός της θέσης:

 

Η Πώληση προϊόντων και η προώθηση τεχνικών πληροφοριών για τα προϊόντα της εταιρείας σε βουλκανιζατέρ και στόλους οχημάτων που βρίσκονται σε προκαθορισμένη γεωγραφική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

 

Αρμοδιότητες:

 

Επισκέπτεται Βουλκανιζατέρ, συνεργεία αυτοκίνητων και επαγγελματικούς στόλους οχημάτων στον τομέα ευθύνης που του έχει ανατεθεί και τους πληροφορεί για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Είναι υπεύθυνος για την προώθηση των προϊόντων με πρωτεύοντα στόχο να επιχειρηματολογήσει εποικοδομητικά στους πελάτες για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που απορρέουν από την χρήση της εμπορίας που διακινεί η εταιρεία.

Εγκαθιστά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες , και ενεργεί ως σύμβουλός τους στο πεδίο που επιχειρούν σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύονται .

Αναπτύσσει και εφαρμόζει την στρατηγική της εταιρείας στις παρουσιάσεις προϊόντων.

Ακολουθεί το πρόγραμμα επισκέψεων όπως έχει συμφωνηθεί με τον Προϊστάμενο ομάδας, συντάσσει και παραδίδει τα απαιτούμενα έγγραφα σχετικά με τις επισκέψεις που εκτελεί και τα στοιχεία που συλλέγει.

 

Παρακαλούμε να αποστέλλεται το βιογραφικό σας ΜΟΝΟ όσοι διαθέτετε τα παραπάνω προσόντα στο e-mail: [email protected]ma-sa.gr

[image]