ΕΛΑΣΤΙΚΑ | ΕΛΜΑ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ & ΖΑΝΤΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ METZELER

Προβολή 1–30 από 71 Αποτελέσματα

120/70 L11 TL 7 FR. METZELER

120/70 L11 TL 7 FR. METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
27,00 €
 
2.50 P17 ME-22 F/R METZELER

2.50 P17 ME-22 F/R METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
29,00 €
 
130/70 L11 TL 7 METZELER

130/70 L11 TL 7 METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
32,00 €
 
3.00 J 10 TL ME1/rf METZELER

3.00 J 10 TL ME1/rf METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
32,00 €
 
3.00 P17 TL ME-22 F/R METZELER

3.00 P17 TL ME-22 F/R METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
33,00 €
 
2.75 P17 ME-22 R METZELER

2.75 P17 ME-22 R METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
33,00 €
 
120/70 L12 TL ME7 METZELER

120/70 L12 TL ME7 METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
41,00 €
 
120/70 L13 TL ME-7 F METZELER

120/70 L13 TL ME-7 F METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
42,00 €
 
130/70 L12 TL ME-7 METZELER

130/70 L12 TL ME-7 METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
44,00 €
 
110/90 - 19 MC5 mHARD METZELER

110/90 - 19 MC5 mHARD METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
44,00 €
 
110/70 P13 TL F Free F METZELER

110/70 P13 TL F Free F METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
46,00 €
 
120/70 P12 TL F FREE F METZELER

120/70 P12 TL F FREE F METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
47,00 €
 
130/60 L13 TL ME-7 F/R METZELER

130/60 L13 TL ME-7 F/R METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
47,00 €
 
80/100 R21 MC5 Mid Hard METZELER
49,00 €
 
140/70 L12 TL ME7 R METZELER

140/70 L12 TL ME7 R METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
51,00 €
 
100/80 P16 TL F Free F METZELER

100/80 P16 TL F Free F METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
52,00 €
 
130/70 P12 TL F FREE R METZELER

130/70 P12 TL F FREE R METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
52,00 €
 
130/70 P13 TL F Free R METZELER

130/70 P13 TL F Free R METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
55,00 €
 
110/90 P13 TL F Free F METZELER

110/90 P13 TL F Free F METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
55,00 €
 
110/90 SR16 TL METZELER 77

110/90 SR16 TL METZELER 77

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
57,00 €
 
3.00 S 18 TL METZELER 77

3.00 S 18 TL METZELER 77

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
57,00 €
 
120/80 P16 TL F Free R METZELER

120/80 P16 TL F Free R METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
61,00 €
 
120/100 - 18 MC5 M-Hard METZELER
62,00 €
 
110/100 - 18 MC5 Mid Hard METZELER
62,00 €
 
80/100m 21 360 midHARD METZELER

80/100m 21 360 midHARD METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
64,00 €
 
110/70 P16 TL Wintec F METZELER

110/70 P16 TL Wintec F METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
66,00 €
 
110/70 (P) 16 TL F Free F METZELER
66,00 €
 
120/70 S15 TL F Free METZELER

120/70 S15 TL F Free METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
66,00 €
 
110/70 (S) 16 TL F Free F METZELER
67,00 €
 
140/60 P14 TL F-Free R METZELER

140/60 P14 TL F-Free R METZELER

Φίλτρο Οικονομίας Καυσίμου   
Φίλτρο Δείκτης Πρόσφυσης σε Βρεγμένο   
Φίλτρο Εξωτερικού Θορύβου Κύλισης  0 db 
69,00 €